Lymfedém

DEFINICE LYMFEDÉMU
Lymfedém je vysokoproteinový otok, vzniklý nahromaděním volné tekutiny a bílkoviny v interstitiu při dysfunkci lymfatického systému a neadekvátní proteolýze. Vzniká jako výsledek patologické lymfatické drenáže při normální kapilární filtraci. Postihuje nejčastěji horní a dolní končetiny, vzácněji genitál či celou dolní polovinu těla, obličej, hrudník. Jestliže lymfedém vznikne, ve většině případů je onemocněním celoživotním. Vývoj lymfedému prochází několika stadii a to od stupně, kdy otok je skrytý běžnému pozorování, přes klinicky patrný otok, který bez léčby vrcholí do těžkého stupně otoku – elefantiázy.

KLASIFIKACE LYMFEDÉMU
Rozeznáváme lymfedémy primární a sekundární.

Primární lymfedémy jsou vrozené a to buď dědičné-familiární nebo nedědičné. Dědičné se podle genetických pravidel (abnormalit) přenáší z pokolení na pokolení nebo může též jednotlivá pokolení přeskakovat. Nedědičné postihují jenom člena jedné generace - nepřenáší se na potomstvo. Obě formy se mohou manifestovat hned při porodu nebo v pubertě nebo až po 35. roku života.

Sekundární lymfedémy vznikají druhotně, nejčastěji po zákrocích na lymfatickém systému, například po vyndání lymfatických uzlin pro rakovinu, po ozáření, traumatu a jiných noxách.