Výbor

PŘEDSEDA
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
I. chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno

POKLADNÍK
MUDr. Hana Houdová
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice - Trnová

OSTATNÍ ČLENOVÉ VÝBORU

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. †
Masarykova Universita LF - Radiologická klinika FN Brno

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
1. lékařská fakulta University Karlovy, Anatomický ústav, Praha

prim. MUDr. Věra Pavlasová
Nemocnice Třebíč - Kožní oddělení

MUDr. René Vlasák
Centrum preventivní medicíny - Prevence 2000 spol. s r.o., Praha

REVIZNÍ KOMISE

prim. MUDr. Naděžda Vojáčková – předsedkyně
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky LF MÚ v Brně

MUDr. Iva Žampachová
HOMEA, spol. s r.o., Pardubice