Členství

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě "ČLS JEP".

Zájemce o členství v České lymfologické společnosti ČLS JEP prosíme o vyplnění on-line registračního formuláře na stránkách České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Členský příspěvek se skládá ze základního příspěvku pro mateřskou společnost  + příspěvek pro jednotlivou organizační složku  (v tomto případě Lymfologickou společnost). Složenky jsou rozesílány 2x ročně na uvedené korespondenční adresy členů společnosti.
                    
PŘÍSPĚVKY LYMFOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (BEZ ZÁKLADNÍHO PŘÍSPĚVKU ČLS)
80 Kč - Pracující lékař, pracující VŠ, lékař do 35 let, VŠ do 35 let, lékař do 30 let, VŠ do 30 let
60 Kč - Pracující SŠ, SŠ do 35 let, SŠ do 30 let

Řádným členem ČLyS ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

Počet členů: 259