Kontakt

PŘEDSEDA
doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
I. chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno

POKLADNÍK
MUDr. Hana Houdová
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice - Trnová
 
S konkrétními dotazy týkajícími se lymfedému se obracejte na specializovaná lymfologická pracoviště, která splnila podmínky pro získání garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP. Pracoviště naleznete v sekci "LYMFOCENTRA”.

SEKRETARIÁT
AMCA, spol. s r.o.   
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49 | 128 00 Praha 2
Tel: 221 979 351, 731 496 060 | Fax: 221 979 352
E-mail: info@lympho.cz