Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé lymfologie,

je mi ctí a milou povinností pozvat vás jménem výboru České lymfologické společnosti na naše tradiční, již 24. lymfologické setkání, které se netradičně opět uskuteční v Praze a to ve dnech 23. - 24. října. Původní plán, uspořádat Lympho 2015 ve Františkových Lázních, se bohužel z technicko-organizačních důvodů nepodařilo realizovat.
Věřím, že odbornou, ale především přátelskou atmosférou Vás opakovaná pražská varianta nezarmoutí. Každoročně je snahou organizátorů připravit co nejzajímavější program.
Pochopitelně to platí i pro naše letošní setkání, které může mít podtitulek ,,Lymfologie v praxi“. Hlavní pozornost bude věnována problematice sekundárních lymfedémů a to v celé šíři od otázek diagnostiky po léčbu i prevenci. Nabídneme Vám řadu nových workshopů, kde si lze neformální cestou předávat cenné praktické zkušenosti s komplexní dekongestivní terapií.
Ale nebudou to pouze otázky praxe, které chceme, aby vás zaujaly, ale i nové tematické okruhy kde lymfa sehrává, když ne hlavní, tak podstatnou roli. Poprvé tak dáváme větší prostor problematice spojení lymfy a homeostázy, chronické bolesti, ale i vztahu k tukové tkáni. Jsem přesvědčen, že letošní ,,Lympho“ dává širokou možnost aktivního zapojení každého lymfologa i lymfoterapeuta a bude příležitostí pro diskuzi i podněty od kolegů z jiných oborů, kteří se s problematikou lymfostázy setkávají. 
Další novinkou je začátek našeho setkání, který je naplánován na čtvrtek 22. 10. od 18.00 s welcome drinkem, na který naváže workshop tapingu. Od pátku do soboty již poběží program dle zvyklostí. I v tomto nahuštěném programu workshopů a přednášek jistě bude prostor pro setkání s vystavovateli, kteří se spolu s námi podílí na rozvoji našeho oboru. Nepochybuji o tom, že i po celodenním shonu většina z nás přivítá možnost tanečního uvolnění s řadou kulinářských zážitků a přátelského popovídání v duchu tradic našich kongresových večírků.
A až se v sobotu, byť trochu vyčerpáni, ale neradi budeme rozcházet do našich domovů, bude to s přesvědčením, že následující již ,,čtvrtstoleté Lympho“ v roce 2016 bude oslavou  lymfologie jako multioborového, sebevědomého a emancipovaného oboru.
   
MUDr. René Vlasák
Prezident kongresu

Joomla templates by a4joomla