Česká lymfologická společnost ČLS JEP
je odbornou společností, která sdružuje členy různých medicínských oborů - lékaře a střední zdravotnický personál, to znamená fyzioterapeuty, sestry a lymfoterapeuty, všechny ty, kteří řeší teoretický a praktický výzkum a léčebné ovlivnění lymfatických cév a uzlin. Výzkum lymfatického systému probíhá jednak na úrovni experimentální,  jednak na úrovni klinické.
Hlavní pracovní doménou je diagnostika a léčba lymfedému.


-----------------------------------------
VOLBY 2017

Volby do výboru a revizní komise ČLyS
Bližší informace naleznete v záložce VOLBY 2017

-----------------------------------------